Paasiku 2a, Tallinn

info@aknaservice.ee

AKNAELEMENTIDE VAHETUS

Klaaspakettide vahetus

Klaaspaketid pole igavesed, nad on ju valmistatud klaasist.

Klaasid võivad puruneda hooletuse tõttu, peale seda klaastooted on allutatud moraal- või tehnilisele vananemisele. Toodetakse aina rohkem uusi klaasit
üüpeparemate tehniliste ja ekspluatatsiooniparameetritega. Näiteks, alles hiljuti kaitses meid ühekambriline klaaspakett mürast ja külmast, tänapäeval antud klaasimist kasutatakse aga kõigepealt mitteeluruumide jaoks.

Teiste sõnadega vahetatakse klaasimist välja mitte ainult selle purunemise tõttu, vaid ka moderniseerimise eesmärgil, heli- ja soojusisoleerimise tõstmiseks. 

Klaasi vahetus algab õigest mõõtmisest ja konsulteerimisest meistriga. Meister ütleb ja soovitab, millist klaasi või aknakonstruktsiooni valida. Näiteks, ohutustehnika järgi
suure läbilaskevõimega ustes kasutatakse ainult turvaklaasid. Need võivad olla hõõgus-, turvakilega armeeritud klaasid ja samuti tripleksid. Iga eeltoodud klaasitüüp välistab lõikehaavu konstruktsiooni purunemisel. 
Aknakülje geomeetria õige kujutuse kinnipidamiseks nõuab klaaspaketi vahetus lahtikäiva aknakülje puhul reguleerimist distantsalustega. Kaasaegsete akende aknaraami ja aknakülge võib võrrelda puidust pildiraamiga. Nii üks kui ka teine on üsna painduv, jäikust annab klaas. Pärast klaasi paigaldust nõuab lahtikäiv aknakülg reguleerimist. 

Klaaspakettide vahetus PVC ja samuti puit-ja alumiiniumakendes vajab
kindlat kogemust ja ettevalmistust. Valesti paigaldatud distantsalused, puhastamata paigalduskoht, ebakorralikult kinnitatud klaasliistud on põhilised vead klaaspakettide vahetusel. Konstruktsioon kohe mõraneb, kui meister teeb kas või ühte eeltoodud vigadest. Peale seda on see töö üsna traumaohtlik, võib tekitada lõike- ja muid raskeid vigastusi. Just nendel põhjustel ei soovita me klaaspakette ja klaase iseseisvalt vahetada. Kokkuhoid võib tuua kaasa lisakulusid või, hullem, ka traumasid.

Suluste vahetus

Aknasulus(e.furnituur) koosnebaknaküljestvõiuksefurnituurpiidast, lingist, tapist, vastuliistust, hingest, küljeklemmidestjamuudestlisaelementidest(mikrotuulutusjne).

Märkus: PVC akende sulus erineb märgatavalt alumiiniumakende sulusest, see puudutab ka mehhanismi remonti ja vahetust. Remondi raskus sõltub suluste tüübist ja kvaliteedist. 

Suluse kvaliteedist sõltub ka kogu mehhanismi funktsionaalsus ja vastupidavus
, ehk pole mõtet hoida suluste peal kokku.

On olemas mitu kriteeriumi kuidas valida sulused:

  • Kulumiskindlus. Kulumiskindlust arvestatakse tsüklite arvuga (1 akna sulgemine ja üks akna avamine). Kvaliteetne sulus on ettenähtud min 10 tuh. tsükliks.
  • Vahetatavus. Pole mõtet osta eksklusiivsulus, millist saate hankida ainult teie. Sellise mehhanismi rikkimineku puhul võib selle remondikulu ületada toote nominaalväärtust. Parem on osta tuntud tootja furnituuri koos garantiiga.
  • Korrosioon. Metall, millest on valmistatud toode, ei pea minema rooste. Tuntud firmad kasutavad peamiselt roostevabametalli või erikilet.
  • Kergesti kasutatavad. Aknad, kus on paigaldatud kvaliteetne sulus, peavad sulgema ja avanema ilma lisajõuta. Vastasel juhul jõu kasutamine kiirendab mehhanismi lagunemist.
Aknasulus, kui ka teised mehhanismid vajavad erihooldust ja teenindust. Suluse õige reguleerimine pikendab selle kasutusaja. Furnituuri remondiks vahest piisab vabakäigu ja surumise reguleerimisest. Juhul kui jätta furnituuri reguleerimata, muutuvad mõned selle osad ajaga kasutuskõlbmatuteks.

Meie firma teostab kõik suluste vahetusega seotud tööd:

Aknasuluste ja teiste akna sulgemismehhanismi osade vahetus

Vahetame iga tüübi plast-, puit- ja alumiiniumakende furnituur.
Suluste õlitamine ja puhastus

Puhastame ja õlitame sulused ja teised akna sulgemismehhanismi osad. See võib pikendada teie akna kasutusaeg.
Vandaalivastane furnituur

Vandaalivastane furnituur praktiliselt on samasugune kui tavaline furnituur. Erinevus on ainult tapi ja vastuse kujus. Kilega klaaspakett on samuti teie akna kaitseelement.

Akna tihendi vahetus

Tihend hermetiseerib aknaküljed, kaitseb Teie kodu müra, niiskuse ja külma õhu eest.
Sõltumata aknaprofiili ja furnituuri kvaliteedist võib ebakvaliteetne ja ajaga kõlbmatuks muutunud tihend nullistada kõik katsed välistada õhutõmmet akna reguleerimisega.

Eelkõige atmosfäärsel mõjul muutub kõlbmatuks just välimine tihend. Kuigi näiteks ehitustööde käigus ehitustolm ja kasutatud lakid ja lahustid võivad põhjustada ka sisemise tihendi kuivamist, mis omakorda vähendab akna germeetilisust. Vahetatakse aga mõlemad tihendid, kuna ainult välistihendi vahetamisel väheneb akna surve.